Chính sách bảo hành

  • ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
    • Trong thời gian bảo hành: Thông thường các chi tiết nhựa, nhũ bảo hành 24 tháng với các lỗi: Bong, tróc, xuống màu…
    • Các chi tiết nhựa chết, sơn tút không bảo hành.
    • Các lỗi do tác động ngoại cảnh: Ngã, va quệt… chúng tôi xin phép từ chối bảo hành. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách với chi phí thấp nhất.
    • Vui lòng liên hệ trước để chúng tôi sắp xếp thời gian phục vụ quý khách tốt nhất.

Chia sẻ bài viết

Logo© Copyright 2024 SƠN XE QUYỀN TRÍ. Alright reserved
Quyền Trí có thể giúp gì cho bạn?